תקנון האתר | ערסלי אמזונס
 
ערסלים בעבודת יד
יבוא מדרום אמריקה
 
אתר + חנות
בקיבוץ מעגן מיכאל
משלוחים חינם!
א'-ה' - 08:00-20:00 | ימי ו`- 09:00-14:00 | יום שבת - סגור
חפש
שעות פתיחה: א'-ה' - 08:00-20:00 | ימי ו`- 09:00-14:00 | יום שבת - סגור
קיבוץ מעגן מיכאל  |  טלפונים: 04-6394567 | 050-7859788
ערסלים איכותיים בעבודת יד
תוצרת דרום אמריקה
תקנון האתר
תקנון אתר "ערסלי אמזונס" (להלן: "החנות").
אגש"ח "דרך הטבע" בע"מ - 570058180


החנות "ערסלי אמזונס" משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ע"י גולשים באינטרנט.

החנות מאפשרת רכישת מוצרים, בדרך נוחה, קלה ומהירה במחירים אטרקטיביים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה בחנות. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הקונה לחנות. תקנון האתר הינו הבסיס המשפטי וההסכם היחיד המחייב את החנות כלפי מבצע פעולות באתר. המבצע פעולות באתר מצהיר כי הוא מקבל את התנאים הרשומים בתקנון זה במלואם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר /או מפעיליו /או מי מטעמם וכי הכניסה לאתר, השימוש באלו משרותי האתר, הידע או היישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. החנות תפרסם את התקנון, לאחר השינוי, באתר האינטרנט של החנות (להלן: "האתר") והיא אינה מתחייבת לתת לך הודעה אישית בדבר שינוי התקנון. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא את התקנון העדכני ביותר התקף לזמן ביצוע הפעולה והוא מסכים לתנאיו.  

רשאים להשתתף בני 18 ומעלה שברשותו תא דוא"ל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמן עובדת החנות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:
מסרת פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר .
ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחנות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החנות או ספקיה.
שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.
הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.
החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
ב"דף המוצר" מוצגים פרטי המוצר ומחיר המכירה. המכירה תתבצע עד גמר המלאי.
הקונה ימלא פרטים אישיים, כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס' ת"ז ופרטי כרטיס אשראי, המופיעים בדף ההרשמה, ורק לאחר אימות פרטי כרטיס האשראי, יחל תהליך הקניה.
על פי חוק אין חובה למלה פרטים אישיים. המזין פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מסירת כל הפרטים לא ניתן לבצע חלק מהפעולות באתר.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הזכות זכותך  להימחק ממאגר המידע. על מנת לעשות כן עליך לשלוח דרישה בכתב לכתובת  www.amazonas4u.co.il/  

החיוב בגין ההזמנה, יתבצע באמצאות כרטיס אשראי, ואם אישור ההזמנה ע"ע חברת כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח, שהעסקה אושרה. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשב החנות, יהווה ראיה לנכונות פרטי הקונה.
במקרה שלא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, עסקת הרכישה לא תצא לפועל, והקונה יקבל הודעה מתאימה.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי הלקוח לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד ארבע עשרה יום ממועד קבלת המוצר בפועל, ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן. הודעה על ביטול העסקה תישלח בכתב בפקס או בדואר אלקטרוני ישירות לחנות.

לקוח לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
ביטול השתתפות תישלח בכתב בפקס או בדואר אלקטרוני ישירות לחנות ויכלול את פרטי המשתתף כולל ת.ז. ואת פרטי העסקה.
הודעה על ביטול העיסקה תישלח בכתב בפקס או בדואר אלקטרוני ישירות לחנות.

במקרה של ביטול העיסקה, יחוייב הלקוח בדמי משלוח מלאים ובשיעור של 5% משווי המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך, בהתאם לחוק. אם העסקה בוצעה בכרטיס אשראי, יחוייב הלקוח בסכום . חלה חובת החזרת המוצר לחנות, על הלקוח ועל חשבונו.
המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם וללא נזק כלשהו. לא יוחזר מוצר אשר פורק מאריזתו והורכב.
החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החנות את המשך המכירה או ביצועה.
בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
החנות רשאית לבטל עסקת רכישה, במידה והמוצר אזל מהמלאי לאחר שהתבצעה הרכישה, החנות תהיה רשאית לבטל את העסקה או להציעה מוצר חלופי שווה ערך.
החנות תספק ללקוח את המוצר בתוך 21 יום (או פחות) בתיאום המועד עם הלקוח.
 
 
החנות לא תהיה אחראית לעיכוב המשלוח במקרים הבאים:
כוח עליון, שביתה אצל הספקים, עיכובים בחברת השילוח או מכל סיבה שהיא שאיננה בשליטת החנות.
ההספקה תתבצע בימי העסקים המקובלים ובשעות המקובלות (קרי א-ה, לא כולל ערבי חג וימי חג)
החנות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות שונות באתר. פרטיו האישיים של הלקוח יישמרו במאגרי המידע של החנות והחנות לא תעביר פרטים אלו לאף צד שלישי כלשהו אלא ככל שהדבר דרוש על מנת להשלים את פעולת הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות החנות.
על אף האמור לעיל, החנות תהיה רשאית להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי במקרים המפורטים להלן:
במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחנות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי החנות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החנות או מי מטעמה;
במקרה בו התקבל בידי החנות צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על החנות חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החנות.
הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החנות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החנות, לחדור למידע אשר שמור ואגור בידי החנות ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. העברת הנתונים מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

החנות תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הודעת לחנות כי אינך מעוניין בכך. בביצוע פעולות באתר החנות, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות.
על מנת שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום ועל מנת לשפר את חווית הלקוח מהאתר, החנות תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies. יחד עם זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies..
השרת של החנות עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש המידע כולל בין היתר, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר החנות וכ"ד. החנות עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישים על מנת לספק ללקוח את השירות אשר במסגרתם עשוי להיאסף  מידע על הלקוחות בידי הצדדים השלישיים.
המוצרים המוצעים למכירה מוצעים על ידי החנות. האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני תחול על היצרן ו\או היבואן בלבד. החנות תטפל כמיטב יכולת בתלונת הלקוח מול היצרן ו\או היבואן. כמו כן, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

החנות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, החנות עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, החנות עשויה לערות מעת לעת, פעולות תחזוקה לאתר ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. החנות תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, נושאת החנות לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. החנות ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו נמנע ממך לעשות כל פעולה אחרת באתר (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לעשות כל פעולה אחרת באתר.

החנות, באופן בלעדי רשאית לשנות תקנון זה כולו או מקצתו, ו/או לשנות או להפסיק פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או או לשנות את מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות לא תישא באחריות לפעילות כלשהי שנעשתה על ידי כל גורם שהוא שאינו בשליטתה המלאה.

 
 
יבוא ישיר מדרום אמריקה
טלפון:  04-6394567 | 050-7859788
מייל : shop@d-hateva.co.il
 

אמזונס - ערסלים איכותיים בעבודת יד 
שעות פתיחה: א'-ה' - 08:00-20:00 | ימי ו`- 09:00-14:00 | יום שבת - סגור